بزرگترین پروژه های انجام شده طی سالهای گذشته
رديف نام پروژه شرح کارفرما شروع اتمام
1 نیروگاه گازی شهید رجائی قزوین ساخت ونصب یکدستگاه مخزن ذخیره مازوت و اجرای عملیات نصب پایپینگ شش واحد گازی تکنیکان 72/9/12 73/8/20
2 کارخانه آلومینای جاجرم ساخت و نصب10دستگاه مخزن استوانه - اجرای عملیات نصب و جوش پایپینگ به مقدار 30 هزار اینچ شرکت نصب نیرو 1374 77/12/29
3 نیروگاه سیکل ترکیبی گیلان اجرای ساخت و نصب داکتها واجرای 50 هزار اینچ پاپینگ مربوط به مقدار شرکت نصب نیرو 1375 76/11/30
4 نیروگاه شاهزند اراک اجرای ساخت ونصب داکتهای بویلر   و عملیات پایپنگ ورودی گاز بویلر 1 شرکت نصب نیرو 78/12/29 80/8/30
5 پالایشگاه آبادان نصب و جوشکاری 2 دستگاه مخزن کروی20 هزار مترمکعبی ماشین سازی اراک 1379 79/12/29
6 ایستگاه گاز سنگ بست مشهد نصب وجوشکاری2دستگاه مخزن کروی 20هزار مترمکعبی ماشین سازی اراک 1380 80/8/30
7 پتروشیمی بوعلی نصب 3دستگاه مخزن ذخیره بنزن دارای  سقف شناوروثابت و نصب و جوشکاری2دستگاه مخزن کروی پتروشیمی بوعلی سینا 80/9/20 81/12/29
8 پتروشیمی مارون نصب و مونتاژ 2دستگاه مخزن اتیلن(دوجدار)به قطر38متر پتروشیمی مارون 81/1/15 81/12/25
9 پتروشیمی زاگرس ساخت ونصب 5دستگاه مخزن ذخیره متانول باقطرهای16-24-63 متر پتروشیمی زاگرس 1383 85/6/29
10 پتروشیمی مارون تعمیرات و نصب مجدد جداره های داخلی مخازن اتیلن پتروشیمی مارون 85/1/15 85/6/30
11 پتروشیمی آریا ساسول تعمیرات و نصب مجدد جداره های داخلی مخازن اتیلن پتروشیمی آریا ساسول 84/4/19 85/8/23
12 پتروشیمی مروارید ساخت و نصب2دستگاه مخزن کروی- ساخت و نصب2دستگاه مخزن اتیلن پتروشیمی مروارید 87/1/17 88/10/30
13 پتروشیمی مروارید طراحي ، خريد ، ساخت و نصب سكوي دوم آبگير  (EPC) پتروشيمي مرواريد 87/7/6 88/10/30
14 پتروشیمی کاویان ساخت و نصب 2 دستگاه مخزن اتیلن و 2 دستگاه اتان و كليه  لوله كشي هاي جانبي پتروشیمی کاویان 88/1/1 91/1/31
15 پتروشيمي مهاباد ساخت و نصب 16 دستگاه سيلوي آلو مينيوم و دو دستگاه  مخزن كروي و استوانه اي پتروشيمي مهاباد 90/2/15 91/8/23
16 پتروشيمي كردستان ساخت ونصب 19 دستگاه سيلوي آلومينيوم پتروشيمي كردستان 92/1/18 93/3/1
17 پتروشيمي مرواريد عيب يابي،طراحي مجدد و اصلاح سقف مخزن واحد(EPC) MEG پتروشيمي مرواريد 93/7/22 93/8/30
18 پتروشيمي كردستان ( EPC)خريد ، ساخت و نصب مخازن آب و گازوئيل پتروشيمي كردستان 92/5/15 1393
19 پتروشمي ايلام انجام كار هاي باقيمانده 9 دستگاه مخزن سقف شناور و ثابت شركت بينا 18/01/92 1393
20 پتروشيمي كردستان انجام اجراي لوله كشي زيرزميني سايت كردستان پتروشيمي كردستان 92/1/12 1393
21 پتروشيمي كردستان ( Stainless Steel)  ساخت خريد و نصب  دو دستگاه مخزن پتروشيمي كردستان 93/1/1 1393
22 پتروشيمي ابن سينا ساخت و نصب سه دستگاه مخزن كروي پتروشيمي پتروكيمياي ابن سينا 94/8/16 1395
23 پتروشيمي ایلام تامین و شارژ پرلیت مخزن دوجداره و کلدباکس مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی 1395 1397
24 پتروپالایش کنگان طراحی تامین ساخت و نصب مخازن دوجداره پتروپالایش کنگان 1396 1399