معرفی شرکت

شرکت زاگرس نصب سپاهان در سال 1380 با ایجاد زمینه در خصوص طراحی ، ساخت ، نصب و راه اندازی انبارهای ذخیره سازی نفت و گاز و پتروشیمی شامل : پایپینگ ، استراکچر و مخازن ذخیره ، بالاخص مخازن تحت فشار (دوجداره و کروی ) و با شعار بهره وری ، نوآوری و فرهنگ سازی تاسیس شد.
شرکت زاگرس نصب سپاهان تا کنون22پروژه در مناطق ویژه صنعتی را با موفقیت به اتمام رسانیده، و مفتخر به دریافت تشویق نامه هایی از کارفرمایان گردیده است.
این شرکت با در اختیار داشتن حدود40 کارشناس ارشد ،کارشناس و تکنسین ، قابلیت انجام پروژه های صنعتی تاسقف پنچ هزار میلیارد ریـال را دارا می باشد.
هم اكنون در پتروشيمي گچساران بعنوان پیمانکار EPC طراحي، تامين ، ساخت و نصب مخازن دو جداره، در پتروپالایش کنگان بعنوان پیمانکار PC ساخت و نصب دو دستگاه مخزن پروپان و بوتان و در پتروشیمی ایلام بعنوان پیمانکار C تامین، پخت و شارژ پرلیت، مخزن و کلد باکس مشغول به كار مي باشد. امید است در اجرای اینگونه طرحهای صنعتی دربخش خصوصی بتواندگام مهمی برداشته و دراین بخش از صنعت کشور مثمرثمر واقع گردد.

پیام مدیرعامل

کارکنان شرکت زاگرس نصب سپاهان
با توجه به :
الف) هدف بنیادی : توسعه برای زندگی بهتر
ب) ارزشهای بنیادی : بهره وری ، نوآوری ، فرهنگ سازی
و با علم به اینکه حداکثر بهره برداری بهینه از سرمایه های موجود و تـوسعه آن در شـرکت زاگـرس نصب سـپاهان ، در بهبود کیفیت زندگی همکاران و مردم موثر است بدینوسیله اینجانب و مجموعه شرکت زاگرس نصب سپاهان با قبول تعهد شخصی ، خود را به بهترین رفتار اخلاقی و حرفه ای ملزم می دانیم و می پذیریم که :
1-در اتـخاذ و اجـرای بـرنامه های تـوسعه شـرکت زاگـرس نـصب سـپاهان مطابق با ایـمنی ، حـفاظت ، سـلامت و رفاه عمومی مسئولیت قبول کنیم و عواملی را که ممکن است جامعه یا محیط را به خطر بیفکند پرهیز نماییم .
2-وظـیفه خود مـی دانیم که در تـعاملات خـود اخلاق انـسانی و ملی را اصل قرار داده و صرف نظر از تفاوتها با انـصاف ، عدالت و احترام رفتار کنیم .
3-به اصـول سه گانه نـظامهای مـدیریت کیفیت یـعنی بهبود مستمر ، مشارکت کارکنان و رضایت مشتری پایبند بوده و در جهت ارتقاء آن بکوشیم .
4-دربیان ادعاها و یا برآوردها صادق و واقع بین بوده و به انجام تعهداتمان مسئول و وفادار باشیم .
5-پـویا، پـذیرا و ارائه کـننده نـقد صادقانه از کارمان بوده ، خطاها را بپذیریم و اصلاح کنیم و برای نقـش دیـگران اعـتبار شایسته قائل شویم .
6- باتلاش پیوسته ،تـوانایی و شـایستگی کاری خود را ارتـقاء دهیم و با آگاهی کـامل از دانش لازم و تکیه بر تــجربیات وظایف مـحوله را پذیرا باشیم .
7-رازداری و امانت داری را در انجام وظایف و مسئولیتهای محوله تکلیف و وظیفه خود بدانیم .
8-اجتناب از هر آنچه را که نشانگر فساد و تخلف اداری است تکلیف و وظیفه خود بدانیم .
9-از انجام هر گونه اقدامی در خصوص لطمه زدن به اموال ، شهرت و آبروی دیگران خودداری کنیم .
10-حفاظت از تاسیسات ، پـرسنل و امـوال شـرکت را سر لوحه کار خود قرار داده و در صـرفه جـوئی و پرهیز از اســراف کـوشا باشیم .
11-با تکیه بر اصل مشتری مداری و درجــهت پاسـخگویی منـاسب بـه مشتری ، شـنونده ای صبور و راهـنمایی دقـیق و امـید بخش باشیم .
12-همیاران و همکاران را در اجراء این منشور اخلاقی یاری رسانیم و از آنها در پیروی از این منشور حمایت کنیم.پروژه ها :


6

پروژه های در دست اجرا

24

پروژه های به اتمام رسیده

5

پروژه های در دست بررسیپروژه های در دست اجرا
پروژه های در دست اجرا