پروژه های در دست اجراپتروشیمی گچساران


طراحی، مهندسی، تامین، ساخت و نصب مخازن دوجداره اتان و اتیلن
(E.P.C)
پتروشيمي گچساران
پتروشيمي گچساران
زاگرس نصب سپاهان - پتروشیمی گچساران
پتروشيمي گچساران

پتروپالایش کنگان


طراحی تامین ساخت و نصب سیلوها و هاپرهای آلومینیومی
(P.C)


پتروشیمی آلای مهستان


طراحی تامین ساخت و نصب مخازن سقف ثابت
(C)

پتروشیمی نگین مهستان


طراحی تامین ساخت و نصب محزن هگزن


پتروشیمی نگین مهستان


نصب استراکچر فلزی ساختمان و سازه بگینگ (BAGGING)

پتروشیمی گچساران ( HDPE )


طراحی تامین ساخت و نصب مخازن دوجداره